This is a free Purot.net wiki
  • View:

Väestön rakenne

Saksan asukastiheys on suuri verrattuna muihin euroopan maihin. Saksassa on yksi maailman alhaisin syntyvyys, ja sen elinikä, noin 75 vuotta miehillä ja vuotta 80 naisilla. 1980 maan väkiluku laski, mutta Saksa koki merkittävän väestönkasvun-pitkälti siksi, maahanmuutton-aikana seuraavalla vuosikymmenellä.[17]

Discuss & brainstorm

Discussion is not allowed for anonymous users. If you have an account, please login.